KVALITET

Kvalitetspolicy

Vi på Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB har som mål att ständigt utveckla våra produkter och tjänster. Kvalitet, vilket är vårt viktigaste konkurrensmedel, når vi genom att varje medarbetare utför sitt arbete på ett korrekt sätt i rätt tid.

Vi har ett implementerat kvalitetsledningssystem.


Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB
Palmbladsgatan 11
754 50 Uppsala

Tel: 018- 13 19 02

E-post: info@lindareverkstaden.se