NYHETER

Vi söker Servicetekniker inom tvättstugeutrustning.

Som servicetekniker kommer du att arbeta med service, reparation, installation och underhåll av tvättstugeutrustning där även bokningssystem och doseringssystem ingår. Problemlösning och felsökning kommer vara en viktig och återkommande del i ditt arbete. Du kommer framförallt utföra service på tvättutrustning från Electrolux Professional men även på andra fabrikat som finns på marknaden. Vi är Excellent Partner till Electrolux Professional.

Bland kunderna finns bland annat bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, städföretag. Under arbetsdagen är du ofta ute hos kund, mestadels ensam men ibland tillsammans med en kollega.

Skicka din ansökan till info@lindareverkstaden.se


Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB
Palmbladsgatan 11
754 50 Uppsala

Tel: 018- 13 19 02

E-post: info@lindareverkstaden.se