MILJÖ

Miljöpolicy

Vi på Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB anser att ett aktivt miljöarbete är ett krav för ett modernt företagande. Kretsloppstänkandet präglar vår verksamhet då denna bygger på att förlänga produkters och maskiners livslängd och där vi reducerar både vår egen men även våra samarbetspartners miljöpåverkan genom medvetna val.

Vi har ett implementerat miljöledningssystem.Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB
Palmbladsgatan 11
754 50 Uppsala

Tel: 018- 13 19 02

E-post: info@lindareverkstaden.se